Dětský tábor Pražanka Informace Informace

KONTAKTY:    Václav Vaněček – hlavní vedoucí DT Pražanka

          info@prazanka.cz                 

Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Zároveň je nezbytné, aby obě děti patřily do stejné věkové skupiny, tj. „Čmrdlíci“ (6 – cca 11 let), nebo „Tataři“ (cca 11 – 15 let). Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí.

OHLASY NAŠICH TÁBORNÍKŮDOPORUČENÍ = ODMĚNA

 Chcete mít jistotu, že ani v případě zrušení pobytu nepřijdete o storno poplatky (viz Smluvní podmínky)? Pak vám doporučujeme sjednat si pojištění (dle vlastního výběru), které kromě úrazu nebo materiální škody (např. rozbité brýle) kryje i tuto eventualitu. Jako provozovatel máme uzavřeno pojištění odpovědnosti, které kryje výhradně škodní události, vzniklé naším případným zaviněním – nikoliv jiným táborníkem, či nešťastnou náhodou….

MÉDIA O NÁS JAK VYBRAT SPRÁVNÝ TÁBOR?

Pomozte nám zajistit vašim dětem bezproblémový průběh tábora: Pokud budou mít při pobytu na táboře JAKÝKOLIV PROBLÉM, zajistíme jeho okamžité vyřešení, ovšem jen pokud se o něm od nich dozvíme. Důkladně (a nejlépe opakovaně) svým dětem vysvětlete, že se nemusí bát (nebo stydět) přijít za námi s jakýmkoliv problémem, stížností, žádostí… děkujeme!

POPRVÉ NA TÁBOR JAK OBJEDNAT POBYT?


Z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů s táborem je doprava na Pražanku individuální. Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 – 16:00, odjezd v den ukončení běhu mezi 9:00 a 11:00.

CO ZABALIT NA TÁBOR? TÁBOROVÝ ŘÁD

 Vzhledem k psychice dětí a dále z organizačních, programových a protiepidemických důvodů není možné děti na táboře navštěvovat (viz Smluvní podmínky). Rovněž nedoporučujeme vybavovat dítě cennými věcmi, včetně mobilních telefonů.

KUDY NA PRAŽANKU  LETÁČEK 2024

Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších není od věci poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým svátkem…

SMLUVNÍ PODMÍNKY  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (130 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 400 Kč. Tento nárok nezaniká ani při vyloučení dítěte z tábora kvůli závažnému porušení táborového řádu.

 

ADRESA TÁBORA:     Dětský tábor PRAŽANKA
                                           338 06 Cheznovice
                               – funguje pouze o prázdninách!

Telefonní kontakt v průběhu tábora: 606-064-025 (výhradně jen červenec & srpen)

Provozovatel: TOP-tábory z.s., Počernická 62, 108 00 Praha 10 – IČO 26579511