Dětský tábor Pražanka Dobrá rada Dobrá rada pro nováčka

…aneb doporučení = odměna!

Moc si vážíme přízně našich táborníků a vážíme si toho, že náš tábor doporučují i svým kamarádům. A protože si velmi dobře uvědomujeme, že takové doporučení je pro dětský tábor nejlepší reklamou, jako poděkování za ni přicházíme s akcí „DOBRÁ RADA pro nováčka“. Díky ní může nyní „dobrý rádce“ získat odměnu 300 Kč za každého nového táborníka, který se na základě jeho doporučení našeho tábora zúčastní. Celková výše odměny přitom není nikterak omezena – např. za účast 5 nových táborníků tak bude celková odměna činit 1.500 Kč!

Podrobnosti:

1) Akce „DOBRÁ RADA pro nováčka“ je určena všem dětem (a jejich rodičům), které na základě své loňské účasti na Pražance doporučí náš tábor svému kamarádovi (kamarádům). Za účast každého nového táborníka, který se právě na základě takového doporučení našeho tábora zúčastní, náleží jeho „dobrému rádci“ odměna 300 Kč.

2) Odměna bude „dobrému rádci“ předána při nástupu na táboře ve formě poukazu na 300 Kč do táborového baru. Částku přitom není nutno vyčerpat – poukázku lze následně na baru směnit za hotovost v plné výši (300 Kč).

3) Nárok na předání odměny „dobrému rádci“ vzniká při splnění následujících podmínek:

a) „Dobrý rádce“ se zúčastnil našeho tábora v loňském roce a zúčastní se ho i v roce letošním.

b) „Nováček“ se našeho tábora dosud nezúčastnil, jeho účast v letošním roce tak bude na Pražance premiérová.

c) Při přihlášení „nováčka“ na náš tábor uvede jeho zákonný zástupce v elektronické přihlášce do kolonky „Dobrý rádce“ jméno a příjmení (nutno oba údaje!) dítěte, které náš tábor na základě své loňské zkušenosti doporučilo. Důležité: Jméno a příjmení „dobrého rádce“ musí být uvedeno v elektronické přihlášce „nováčka“ už při jejím odeslání – dodatečně ho doplnit nelze!

d) K elektronickému přihlášení „nováčka“ i „dobrého rádce“ dojde v rozmezí 28. září 2023 – 31. května 2024.

4) Pro vznik nároku na odměnu není podmínkou, aby se „dobrý rádce“ letos zúčastnil Pražanky ve stejném termínu jako „nováček“!

5) Akce „DOBRÁ RADA pro nováčka“ se  nevztahuje na účastníky, jejichž pobyt se koná na základě hromadné objednávky.

6) Doporučení: Rodičům, jejichž starší dítě u nás loni bylo a mladší dítě pojede letos na Pražanku poprvé, na základě výše uvedeného doporučujeme, aby nezapomněli uvést starší dítě jako „dobrého rádce“ v elektronické přihlášce „nováčka“, tj. dítěte mladšího :o)

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky