Dětský tábor Pražanka Táborový řád Táborový řád

 

Hlava I.
Na Pražanku jsme všichni přijeli proto, abychom se tu měli dobře. Je tedy nutné chovat se tak, aby ses měl dobře nejen ty, ale i ostatní táborníci, vedoucí a další personál tábora. Pokud bys měl pocit, že se ty, nebo kdokoliv další dobře nemá, neboj se o tom říct tvému vedoucímu nebo komukoliv z vedení tábora.

Hlava II.
Poslouchej a dodržuj veškeré rady, doporučení, pokyny a zákazy svého vedoucího a členů vedení tábora

Hlava III.
Dodržuj Táborový řád, program dne a zásady slušného chování a řádné hygieny

Hlava IV.
Náš tábor je tábor DĚTSKÝ – chovej se podle toho a věci, které jsou vyhrazeny pouze dospělým, si nech na později…

Hlava V.
Když už s sebou na táboře musíš mít mobilní telefon, je ti každý den k dispozici výhradně v době poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou všechny mobilní telefony uloženy u vedoucích, takže tábor může plně ručit za jejich bezpečnou úschovu.

Hlava VI.
Ke všem věcem v majetku tábora, k jeho příslušenství i k okolní přírodě se chovej tak, aby po tvém odjezdu zůstalo všechno tak, jak bylo. V případě záměrného poškození čehokoliv bude vzniklá škoda uhrazena z tvého kapesného.

Hlava VII.
Za nejzávažnější porušení Táborového řádu se považuje ubližování jiným, užívání jakýchkoliv škodlivých látek (cigarety, alkohol, drogy) a jejich uchovávání v táboře, opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí vedoucího, krádež cizí věci nebo peněz a soustavné porušování pokynů těch, kdo tě mají na starost. V případě takového provinění může následovat i tvé vyloučení z tábora.

Hlava XXII.
Jakékoliv stížnosti, protesty či námitky proti znění Táborového řádu jsou zakázány, pokud je výslovně nepovoluje Táborový řád.

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky