Dětský tábor Pražanka Jak vybrat správný tábor Jak vybrat správný tábor

 

Uvažujete o prázdninovém pobytu svého dítěte na letním táboře? Je jasné, že výběr toho správného je tím prvním – a vlastně nejdůležitějším – krokem. Zejména rodičům „prvotáborníků“ by výběr mohlo ulehčit pár doporučení, která jsme pro Vás sestavili:

1. Pokud možno objektivně posuďte, zda je právě pro Vaše dítě táborový pobyt vhodnou součástí prázdninových aktivit. Ne každé dítě zvládne stesk po rodičích a jedno či dvoutýdenní pobyt bez nich. A poslat na tábor dítě, které s tím nesouhlasí, může být jedno z nejhorších rozhodnutí.

2. Nechte své dítě spolurozhodovat o tom, který tábor je pro něj nejlepší – s pocitem, že si tábor vybralo samo, se na něj bude určitě těšit víc. Zejména věnujte pozornost volbě typu ubytování (stany, chatky, budova), programu tábora, jeho historii a důvěryhodnosti pořádající organizace.

3. Při výběru tábora se nespoléhejte pouze na informace z inzerátů a internetových stránek – ideální jsou reference od Vašich známých či kamarádů dítěte. Mnohé napoví i případné ohlasy účastníků daného tábory z minulých let (pozor – toto ovšem samozřejmě v případě, že si je „seriózní“ organizátor nevytvořil sám…).

4. Snažte se o táboře získat co nejvíce informací. Pokud je nenabízí internetové stránky (ačkoliv by určitě měly…), neváhejte kontaktovat přímo organizátora – i ze způsobu jeho odpovědí (ať už telefonických či e-mailových) si můžete udělat představu o serióznosti jeho přístupu.

5. Při prohlížení webových stránek tábora neopomíjejte fotogalerie z předchozích let – o atmosféře, programu i vybavení tábora mohou napovědět opravdu hodně.

6. V neposlední řadě pak věnujte pozornost také znění smluvních (či obchodních) podmínek, které by měl každý seriózní pořadatel mít na svém webu transparentně zveřejněné. Právě opomenutí tohoto bodu by Vám totiž mohlo případně způsobit i nějaké nemilé překvapení.

7. V případě přetrvávajících pochybností doporučujeme kontaktovat pracoviště Krajské hygienické stanice v místě konání tábora – její pracovníci Vám mohou sdělit své poznatky o dosavadním provozu daného tábora.

A nakonec: DESETKRÁT ANO!

Je z přihlášky jasně patrné, kdo tábor pořádá (včetně IČO a DIČ)? Nahlásil organizátor konání tábora krajské hygienické stanici? Může Vám prokázat svou praxi a zkušenosti s organizováním dětské rekreace? Odpovídá na Vaše dotazy včas a zasvěceně? Má organizátor uzavřeno pojištění odpovědnosti? Má jasno v nejdůležitějších otázkách bezpečnosti táborového pobytu? Může Vám garantovat, že tábor nebude zrušen (např. kvůli nedostatku dětí)? Vyžaduje po Vás zdravotní potvrzení dítěte a prohlášení bezinfekčnosti? Splňuje tábor všechny další náležitosti, dané vyhláškou? Jsou jasně stanovené smluvní podmínky pobytu (včetně storno poplatků)?

Můžete u Vámi vybraného tábora na všech deset výše uvedených otázek odpovědět ANO? Pak je velká pravděpodobnost, že jste zvolili dobře, a chvíle, strávené na táboře, budou pro Vaše dítě patřit mezi nejpříjemnější vzpomínky na letní prázdniny :o)

Zpracováno výhradně pro TOP-tábory.cz © 2012

A ohlasy našich táborníků? Najdete je TADY