Kontinuální živý stream z areálu DT Pražanka technicky zajišťuje společnost RTMP.cz